Diciembre 1943

Con fecha de portada de este mes se publicaron los siguientes cómics:

All Surprise Comics vol.1 #2
Captain America Comics vol.1 #33
Human Torch Comics vol.1 #14
Joker Comics vol.1 #13
Marvel Mystery Comics vol.1 #50
Sub-Mariner Comics vol.1 #12
Terry-Toons Comics vol.1 #15Copyright © Marvel Characters, Inc. New York