Diciembre 1946

Con fecha de portada de este mes se publicaron los siguientes cómics:

All Surprise Comics vol.1 #12
Funny Frolics vol.1 #5
Marvel Mystery Comics vol.1 #79
Millie the Model vol.1 #3
Miss America Magazine vol.5 #2
Patsy Walker vol.1 #8
Terry-Toons Comics vol.1 #51Copyright © Marvel Characters, Inc. New York